Thông báo về việc triệu tập cán bộ viên chức và sinh viên tham dự Lễ khai giảng năm học 2021-2022

03-11-2021
Bởi: khoatlgd Có: Bình luận

Thông báo về việc tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc đối với sinh viên năm 2022 (lần thứ 1)

01-11-2021
Bởi: khoatlgd Có: Bình luận

Kế hoạch tổ chức lễ khai giảng năm học 2021-2022

01-11-2021
Bởi: khoatlgd Có: Bình luận

THÔNG BÁO THU HỌC PHÍ SAU ĐẠI HỌC HỌC KỲ 1/2021-2021

30-09-2021
Bởi: khoatlgd Có: Bình luận

Căn cứ Thông báo của Nhà trường về mức thu học phí Sau đại học, Khoa Tâm lý – Giáo dục trân trọng thông báo mức thu học phí theo quy định của nhà trường như sau: Kính đề nghị Quý anh, chị học viên, nghiên cứu sinh căn cứ Thông báo để nộp theo đúng quy định và thời hạn. Trân trọng./.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIA HẠN ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2021-2022

28-09-2021
Bởi: khoatlgd Có: Bình luận

Căn cứ Thông báo số 970/TB-ĐHSP ngày 22/9/2021 về việc đăng ký đề tài NCKH của sinh viên năm học 2021-2022 của Nhà trường, Khoa Tâm lý – Giáo dục trân trọng thông báo thời gian gian hạn đăng ký đề tài sinh viên NCKH của Khoa như sau: Sinh viên/ nhóm sinh viên nộp đề xuất đề cương theo mẫu này: NCKH SV 02. Mẫu Ds đăng ký ĐT Sv NCKH Đề xuất gửi cho TS. Hà Văn Hoàng, Trợ lý Khoa học và Sau đại...