HỘI NGHỊ ĐÀO TẠO VÀ GẶP GỠ CỰU SINH VIÊN, HỌC VIÊN KHOA TÂM LÝ – GIÁO DỤC

29-06-2019
Bởi: khoatlgd Có: Bình luận

Mục đích: 1) Hội nghị đào tạo là cơ hội để Khoa giới thiệu những định hướng đào tạo của Khoa về các hệ đào tạo chính quy, phi chính quy, các ngành đào tạo cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ của Khoa, từ đó quảng bá rộng rãi các chương trình đào tạo của Khoa đến người học có quan tâm; 2) Hội nghị đào tạo còn nhằm hướng đến kiểm định chất lượng các ngành đào tạo bậc cử nhân... 

Thông báo về Chương trình trao đổi sinh viên ngắn hạn tại Đại học Sư phạm Vân Nam, Trung Quốc

09-05-2019
Bởi: khoatlgd Có: Bình luận

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2019 – khóa 39

25-04-2019
Bởi: khoatlgd Có: Bình luận

Thông báo về Hội nghị sinh viên NCKH cấp Khoa năm học 2018-2019

22-04-2019
Bởi: khoatlgd Có: Bình luận

Thông báo về quy định thu tiền điện nước ở ký túc xá

27-03-2019
Bởi: khoatlgd Có: Bình luận