Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2015 của khoa Tâm lý – Giáo dục, trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

24-07-2015
Bởi: admin Có: Bình luận

Năm 2015, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng có 2030 chỉ tiêu ở 29 ngành đào tạo bao gồm các hệ đại học và cao đẳng chính quy tập trung. Trong đó chỉ tiêu tuyển sinh các ngành của khoa Tâm lý – Giáo dục như sau: 1. Cử nhân Tâm lý học (http://tuyensinh.ued.udn.vn/chi-tiet/tam-ly-hoc-100.html) – Chỉ tiêu: 70 – Xét tuyển theo tổ hợp điểm (Toán – Hóa – Sinh) hoặc (Văn –... 

Thông báo về việc cập nhật bổ sung hồ sơ cho sinh viên khóa 2011

04-05-2015
Bởi: admin Có: Bình luận

Từ khóa tuyển sinh 2011 trở đi, Nhà trường sẽ cấp hồ sơ ra trường cho sinh viên tốt nghiệp. Để chuẩn bị hồ sơ cho sinh viên tốt nghiệp khóa 2011. Nhấp vào đây đề nghị BCN các khoa thông báo đến Giáo viên chủ nhiệm, sinh viên các lớp khóa 2011 tiến hành làm các công việc như sau… Kính gửi: Ban chủ nhiệm các khoa  Nhấp vào đâyTừ khóa tuyển sinh 2011 trở đi, Nhà trường sẽ cấp hồ sơ ra... 

Thông báo Về việc Đánh giá kết quả rèn luyện và xét học bổng khuyến khích học tập khóa 11 HK II NH 2014 – 2015

04-05-2015
Bởi: admin Có: Bình luận

Để chuẩn bị đánh giá kết quả rèn luyện và xét học bổng khuyến khích học tập (HBKKHT) của sinh viên khóa tuyển sinh 2011, học kỳ II, năm học 2014 – 2015, Khoa đề nghị các lớp khóa 11 thực hiện một số công việc sau: 1. Lớp trưởng nhận Danh sách lớp đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên(biểu mẫu B02.QT824-02) tại cô Dung, phòng Công tác Sinh viên vào thứ 5 ngày... 

Thông báo về việc nộp khóa luận tốt nghiệp năm học 2014-2015

04-05-2015
Bởi: admin Có: Bình luận

  Những sinh viên hiện đang thực hiện khóa luận tốt nghiệp trong năm học 2014-2015 chú ý một số thông báo sau: 1. Sinh viên nộp 2 bản cứng toàn văn báo cáo khóa luận + 1 đĩa CD chứa toàn bộ “báo cáo, mã nguồn, file hướng dẫn sử dụng” về Văn phòng khoa trước 8h00 sáng thứ 2 (ngày 11/5/2015). Lưu ý: Báo cáo cần có đầy đủ chữ ký của sinh viên + GVHD 2. Thời gian tổ chức báo cáo chính...