Thông báo đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh đối với học viên cao học đợt 1 năm 2020

10-02-2020
Bởi: khoatlgd Có: Bình luận

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2019 – khóa 39

25-04-2019
Bởi: khoatlgd Có: Bình luận

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CAO HỌC K37, K38

05-03-2019
Bởi: khoatlgd Có: Bình luận

Mời các anh chị học viên cao học xem kế hoạch giảng dạy các ngành Quản lý Giáo dục, Giáo dục học và Tâm lý học khóa K37, K38 trong tập tin đính kèm KHGD GDH K38 KHGD QLGD K37,38 KHGD TLH K37,38

Thông báo trúng tuyển của cao học K33

13-06-2016
Bởi: admin Có: Bình luận

Từ khóa: , , ,