KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2021-2022 TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, THẠC SĨ

28-08-2021
Bởi: khoatlgd Có: Bình luận

BẢO VỆ THÀNH CÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ TÂM LÝ HỌC KHOÁ 35+36

05-07-2020
Bởi: khoatlgd Có: Bình luận

Ngày 27/6/2020, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Đà Nẵng đã tổ chức bảo vệ Luận văn Thạc sĩ K35+36 (gồm 08 học viên), ngành Tâm lý học. Tham dự lễ bảo vệ, có đại diện của Phòng Đào tạo, lãnh đạo Khoa Tâm lý – Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Đà Nẵng, các nhà khoa học có chuyên môn sâu trong và ngoài Đại học Đà Nẵng cùng học viên cao học toàn Khoa, sinh viên, người thân của... 

Thông báo điều chỉnh lịch thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020 – Khóa 41

02-06-2020
Bởi: khoatlgd Có: Bình luận

http://ts.udn.vn/SDH/Thacsi/THsTBaots/4220

Thông báo đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh đối với học viên cao học đợt 1 năm 2020

10-02-2020
Bởi: khoatlgd Có: Bình luận

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2019 – khóa 39

25-04-2019
Bởi: khoatlgd Có: Bình luận