THÔNG BÁO Về các chương trình học tập và học bổng tại Đại học Sư phạm Quốc lập Đài Loan (NTNU)

16-02-2023
Bởi: khoatlgd Có: Bình luận

THÔNG BÁO Về các chương trình học tập và học bổng tại Đại học Sư phạm Quốc lập Đài Loan (NTNU) * Sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh xem tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1LNEfYhmhQ53V59Fb9xvkNkOeF9CR-OaG?usp=sharing Thông tin đăng ký học tại Website: https://bds.oia.ntnu.edu.tw/bds/apply Thời gian đăng ký cho Học kỳ Mùa thu 2023: 13/02 – 15/03/2023. *Các loại chương trình: – Khóa học: sinh viên... 

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI VÀ KẾ HOẠCH HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP KHOA NĂM HỌC 2022-2023

13-09-2022
Bởi: khoatlgd Có: Bình luận

Kính gửi:   Trưởng các Bộ môn                    Cán bộ, giảng viên; Cố vấn học tập                    Sinh viên toàn Khoa Căn cứ Quyết định 1537/QĐ-ĐHSP ngày 21/9/2021 quy định Hoạt động sinh viên nghiên cứu Khoa học; Căn cứ thông báo số 930/TB-ĐHSP ngày 09/9/2022 về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2022-2023; Khoa Tâm lý – Giáo dục thông báo đến... 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN GIẤY KHEN VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2021-2022

18-08-2022
Bởi: khoatlgd Có: Bình luận

Khoa Tâm lý – Giáo dục thông báo cho các nhóm đề tài của sinh viên thực hiện nghiên cứu khoa học năm học 2021-2022 đến nhận giấy khen, giấy chứng nhận, cụ thể như sau: Thời gian: Từ 08 giờ 00 đến 16 giờ 30 từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 8 năm 2022. Địa điểm: Văn phòng Khoa Tâm lý – Giáo dục (Nhà B2, phòng 305). Gặp thầy Hoàng hoặc cô Lai.                                        ... 

HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2021 – 2022 KHOA TÂM LÝ – GIÁO DỤC, UED

21-05-2022
Bởi: khoatlgd Có: Bình luận

Vào ngày 19/05/2022 vừa qua, khoa Tâm lý – Giáo dục đã tổ chức thành công Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học. Năm học này, có 25 đề tài sinh viên đăng ký tham dự, 19 đề tài kiểm tra đảm bảo tiến độ giữa kỳ, tuy nhiên có một số lý do khách quan và chủ quan nên chỉ có 13 đề tài hoàn thành và tham gia báo cáo tại Hội nghị, trong đó có 07 đề tài thuộc lĩnh vực Tâm lý học, 06 đề tài... 

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2021-2022

27-04-2022
Bởi: khoatlgd Có: Bình luận

Căn cứ Thông báo số 391/TB-ĐHSP ngày 25/4/2022 của Trường ĐHSP-ĐHĐN, Khoa Tâm lý trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2021-2022 như sau:   1) Sinh viên nộp sản phẩm NCKH, bao gồm: 05 báo cáo toàn văn; 05 báo cáo tóm tắt (có thể in 2 mặt giấy), các sản phẩm khác và đựng trong 1 túi hồ sơ Clear 01 silde báo cáo gửi vào mail: hvhoang@ued.udn.vn 2) Thời gian...