THÔNG BÁO NHẬN GIẤY KHEN, GIẤY CHỨNG NHẬN SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2020-2021

08-09-2021
Bởi: khoatlgd Có: Bình luận

Khoa tâm lý – Giáo dục trân trọng thông báo Sinh viên nhận Giấy khen, Giấy chứng nhận Sinh viên Nghiên cứu khoa học năm học 2020-2021 như sau: 1) Sinh viên tải file mềm scan tại đây: GIAY KHEN TRUONG-Thao- Ngoc Dieu GIAY KHEN KHOA- Thao – Ngoc Dieu GK_Giang-Hang_Loc GK-Nhi_Luong Cam Chau – Thu hien Dao Dieu Dieu Huong GCN_ Thao – Ngoc Dieu GCN_Giang_Hang_Loc GCN_Nhi_Luong Tam-Dung_Uyen Thuy-Tuong_Thanh Tu Dieu_Loan_Phuong 2) Sinh viên... 

Khóa học miễn phí của AuthorAID: Viết bài báo và đề cương nghiên cứu

28-08-2021
Bởi: khoatlgd Có: Bình luận

Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế nhận được thông tin về khoá học miễn phí của AuthorAID – mạng lưới toàn cầu hỗ trợ nhà nghiên cứu công bố quốc tế (https://www.fb.com/533623164551187) tổ chức một khóa học miễn phí về viết bài báo và đề cương nghiên cứu dành cho nhà khoa học ở các nước đang phát triển, đặc biệt là những ai mới bắt đầu sự nghiệp hoặc chưa có nhiều kinh nghiệm công... 

Mẫu văn bản KHCN CÁC CẤP DÀNH CHO GIẢNG VIÊN

27-08-2021
Bởi: khoatlgd Có: Bình luận

Quý thầy cô vui lòng xem tại đây: http://www.udn.vn/bankhcnmt/Catology/mau-van-ban-khcn

THÔNG BÁO HỘI NGHỊ SINH VIÊN KHOA HỌC NĂM HỌC 2021-2022

27-08-2021
Bởi: khoatlgd Có: Bình luận

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA TÂM LÝ – GIÁO DỤC                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                    Số: 01/TB-TLGD Đà Nẵng, ngày 25 tháng 8 năm 2021 THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP KHOA NĂM HỌC 2021-2022 Mẫu đề xuất và đề cương: DE... 

HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2020-2021 KHOA TÂM LÝ – GIÁO DỤC

19-05-2021
Bởi: khoatlgd Có: Bình luận

Cùng với hoạt động học tập, phong trào văn hoá- văn nghệ – thể dục thể thao và phục vụ cộng đồng, nghiên cứu khoa học là một trong những hoạt động được sinh viên khoa Tâm lý – Giáo dục, trường Đại học Sư phạm – ĐH Đà Nẵng hứng khởi tham gia và được Khoa chú trọng đầu tư từ trước tới nay. Trong những năm gần đây, hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học của Khoa đạt kết...