Khóa học miễn phí của AuthorAID: Viết bài báo và đề cương nghiên cứu

28-08-2021
Bởi: khoatlgd Có: Bình luận

Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế nhận được thông tin về khoá học miễn phí của AuthorAID – mạng lưới toàn cầu hỗ trợ nhà nghiên cứu công bố quốc tế (https://www.fb.com/533623164551187) tổ chức một khóa học miễn phí về viết bài báo và đề cương nghiên cứu dành cho nhà khoa học ở các nước đang phát triển, đặc biệt là những ai mới bắt đầu sự nghiệp hoặc chưa có nhiều kinh nghiệm công... 

THÔNG BÁO HỘI NGHỊ SINH VIÊN KHOA HỌC NĂM HỌC 2021-2022

27-08-2021
Bởi: khoatlgd Có: Bình luận

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA TÂM LÝ – GIÁO DỤC                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                    Số: 01/TB-TLGD Đà Nẵng, ngày 25 tháng 8 năm 2021 THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP KHOA NĂM HỌC 2021-2022 Mẫu đề xuất và đề cương: DE... 

HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2020-2021 KHOA TÂM LÝ – GIÁO DỤC

19-05-2021
Bởi: khoatlgd Có: Bình luận

Cùng với hoạt động học tập, phong trào văn hoá- văn nghệ – thể dục thể thao và phục vụ cộng đồng, nghiên cứu khoa học là một trong những hoạt động được sinh viên khoa Tâm lý – Giáo dục, trường Đại học Sư phạm – ĐH Đà Nẵng hứng khởi tham gia và được Khoa chú trọng đầu tư từ trước tới nay. Trong những năm gần đây, hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học của Khoa đạt kết... 

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THỜI HẠN NỘP ĐỀ XUẤT NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM HỌC 2020-2021

06-10-2020
Bởi: khoatlgd Có: Bình luận

Căn cứ Thông báo số 808/TB-ĐHSP ngày 21/9/2020 của Trường ĐHSP – ĐH Đà Nẵng về việc đăng kí đề tài sinh viên NCKH năm học 2020-2021. Căn cứ Thông báo số 1 của Khoa Tâm lý – Giáo dục về kế hoạch tổ chức Hội nghị sinh viên NCKH năm học 2020-2021. Nay Khoa trân trọng thông báo đến toàn thể giảng viên, người hướng dẫn khoa học, sinh viên việc điều chỉnh nộp đề xuất đề tài SNCKH như... 

HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2019-2020

05-07-2020
Bởi: khoatlgd Có: Bình luận

Nghiên cứu khoa học là một trong những trụ cột quan trọng trong giáo dục và đào tạo ở trường Đại học, đặc biệt là hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên. Trên cơ sở kiến thức đã học, những kĩ năng, phương pháp được vận dụng, thông qua hoạt động này, sinh viên trở thành những “nhà nghiên cứu” để tìm hiểu sâu hơn vấn đề nghiên cứu mà mình quan tâm, giải quyết một vấn...