Thông báo đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh đối với học viên cao học đợt 1 năm 2020

10-02-2020
Bởi: khoatlgd Có: Bình luận

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH TÂM LÝ HỌC CHẤT LƯỢNG CAO – KHOA TÂM LÝ – GIÁO DỤC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐÀ NẴNG

22-07-2019
Bởi: khoatlgd Có: Bình luận

Kể từ năm 2018, Khoa Tâm lý – Giáo dục mở mã ngành đào tạo cử nhân Tâm lý học chất lượng cao. Dưới đây là một số mô tả về chương trình đào tạo này: Mục tiêu chung Mục tiêu chung của đào tạo trình độ cử nhân chuyên ngành Tâm lý học chất lượng cao theo định hướng Tham vấn- Trị liệu là giúp người học bổ sung, cập nhật và nâng cao kiến thức chuyên ngành; tăng cường kiến thức... 

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2019 – khóa 39

25-04-2019
Bởi: khoatlgd Có: Bình luận

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CAO HỌC K37, K38

05-03-2019
Bởi: khoatlgd Có: Bình luận

Mời các anh chị học viên cao học xem kế hoạch giảng dạy các ngành Quản lý Giáo dục, Giáo dục học và Tâm lý học khóa K37, K38 trong tập tin đính kèm KHGD GDH K38 KHGD QLGD K37,38 KHGD TLH K37,38

CÔNG TÁC XÃ HỘI – KẾT NỐI THƯƠNG YÊU

27-07-2018
Bởi: khoatlgd Có: Bình luận

Công tác xã hội là một nghề đưa đến sự “thức tỉnh” các tiềm năng và phát huy nguồn lực cá nhân, xã hội, giúp con người tự tạo được đời sống ấm no và bền vững, từ đó góp phần xây dựng xã hội công bằng, văn minh và đầy lòng nhân ái. Công tác xã hội là một ngành và là một nghề khá mới mẻ ở Việt Nam nhưng là ngành nghề có nhiều triển vọng. Từ năm 2010, Chính phủ phê duyệt...