Đề cương chi tiết các học phần trong chương trình đào tạo cử nhân Tâm lý học

23-07-2015
Bởi: admin Có: Bình luận

Mời các bạn xem và tải đề cương chi tiết các học phần trong chương trình đào tạo cử nhân ngành Tâm lý học tai đây

Chương trình đào tạo ngành Tâm lý học

23-07-2015
Bởi: admin Có: Bình luận

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Tên chương trình: Chương trình giáo dục đại học ngành Tâm lý học Tên tiếng Anh ngành đào tạo:Psychology Mã ngành đào tạo:52310401 Trình độ đào tạo:                Đại học                            Hệ:   Chính quy (Ban hành theo Quyết định số 500/QĐ-ĐT ngày 18-10-2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng) ...