THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ KHÓA 47

16-02-2023
Bởi: khoatlgd Có: Bình luận

Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2023, cụ thể như sau: Thí sinh đăng ký điền đầy đủ thông tin vào mẫu theo link sau: https://forms.office.com/r/sZkckPpTzx  1. Ngành/Chuyên ngành, chương trình đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh Khoa Tâm lý – Giáo dục đào tạo các ngành: Tâm lý học, Quản lý giáo dục theo cả 2 định hướng là nghiên... 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN GIẤY KHEN VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2021-2022

18-08-2022
Bởi: khoatlgd Có: Bình luận

Khoa Tâm lý – Giáo dục thông báo cho các nhóm đề tài của sinh viên thực hiện nghiên cứu khoa học năm học 2021-2022 đến nhận giấy khen, giấy chứng nhận, cụ thể như sau: Thời gian: Từ 08 giờ 00 đến 16 giờ 30 từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 8 năm 2022. Địa điểm: Văn phòng Khoa Tâm lý – Giáo dục (Nhà B2, phòng 305). Gặp thầy Hoàng hoặc cô Lai.                                        ... 

HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2021 – 2022 KHOA TÂM LÝ – GIÁO DỤC, UED

21-05-2022
Bởi: khoatlgd Có: Bình luận

Vào ngày 19/05/2022 vừa qua, khoa Tâm lý – Giáo dục đã tổ chức thành công Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học. Năm học này, có 25 đề tài sinh viên đăng ký tham dự, 19 đề tài kiểm tra đảm bảo tiến độ giữa kỳ, tuy nhiên có một số lý do khách quan và chủ quan nên chỉ có 13 đề tài hoàn thành và tham gia báo cáo tại Hội nghị, trong đó có 07 đề tài thuộc lĩnh vực Tâm lý học, 06 đề tài... 

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI

14-04-2022
Bởi: khoatlgd Có: Bình luận

BCTĐG CTĐT Nganh CTXH DANH MUC MINH CHUNG (CTXH)

BỘ GIÁO TRÌNH VỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI

03-09-2021
Bởi: khoatlgd Có: Bình luận

Sinh viên có thể tham khảo, tải trọn bộ Giáo trình Công tác xã hội tại đây: https://phhvpnvn.edu.vn/2020/02/17/bo-giao-trinh-mon-cong-tac-xa-hoi/