Chương trình và kế hoạch đào tạo ngành Công tác xã hội khóa 2019

02-08-2019
Bởi: khoatlgd Có: Bình luận

CÔNG TÁC XÃ HỘI – KẾT NỐI THƯƠNG YÊU

27-07-2018
Bởi: khoatlgd Có: Bình luận

Công tác xã hội là một nghề đưa đến sự “thức tỉnh” các tiềm năng và phát huy nguồn lực cá nhân, xã hội, giúp con người tự tạo được đời sống ấm no và bền vững, từ đó góp phần xây dựng xã hội công bằng, văn minh và đầy lòng nhân ái. Công tác xã hội là một ngành và là một nghề khá mới mẻ ở Việt Nam nhưng là ngành nghề có nhiều triển vọng. Từ năm 2010, Chính phủ phê duyệt... 

Chương trình và kế hoạch đào tạo ngành Công tác xã hội khóa 2018

08-06-2018
Bởi: khoatlgd Có: Bình luận

Công tác xã hội – 1 ngành khoa học, 1 nghề chuyên môn

18-04-2018
Bởi: khoatlgd Có: Bình luận

Nghề công tác xã hội (CTXH) là một nghề mới ở Việt Nam, hầu như mọi người còn lạ lẫm với tên gọi của nghề. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của đất nước, nghề CTXH đã được công nhận là một nghề với nhiều công việc đáp ứng nhu cầu phục vụ xã hội. Nghề CTXH hiện là ngành mới đào tạo ở Việt Nam. Học ngành CTXH ra trường có nhiều cơ hội việc làm. Sinh viên tốt nghiệp ngành... 

Chương trình và kế hoạch đào tạo ngành Công tác xã hội khóa 2017

08-06-2017
Bởi: khoatlgd Có: Bình luận