Hội trại “Tuổi trẻ Tâm lý – Giáo dục đoàn kết, sáng tạo, vươn tới tương lai” – Tiên Sa, ngày 10 và 11/10/2015

13-10-2015
Bởi: admin 1193 lượt xem
 • Chuẩn bị 1
  Chuẩn bị 2
  Chuẩn bị 3
  Chuẩn bị 4
 • Chuẩn bị 5
  Chuẩn bị 6
  Chuẩn bị 7
  Chuẩn bị 8
 • Khai mạc 1
  MC
  Hành khúc xanh
  Bí thư LCĐ phát biểu khai mạc
 • Cô Thủy
  Anh Võ 1
  Anh Võ 2
  Văn nghệ thi 14CTL
 • Văn nghệ thi 14CTXH
  Văn nghệ thi 15CTL
  Văn nghệ thi 12CTL
  Đổ nước vào ống 1
 • Đổ nước vào ống 2
  Kéo co 1
  Kéo co 2
  Nhảy sân khấu
 • Lớp 15CTL
  Hoạt động sân khấu
  Chèo thuyền trên cát 1
  Chèo thuyền trên cát 2
 • Chèo thuyền trên cát 3
  Chèo thuyền trên cát 4
  Xếp hình
  Chấm trại 1
 • Chấm trại 2
  Chấm trại 3
  Chấm trại 4
  Chấm trại 5
 • Chấm trại 6
  Chấm trại 7
  Thời trang tái chế 1
  Thời trang tái chế 2
 • Thời trang tái chế 3
  Thời trang tái chế 4
  Thời trang tái chế 5
  Thời trang tái chế 6
 • Thời trang tái chế 7
  Thời trang tái chế 8
  Thời trang tái chế 9
  Thời trang tái chế 10
 • Thời trang tái chế 11
  Thời trang tái chế 12
  Thời trang tái chế 13
  Thời trang tái chế 14
 • Thời trang tái chế 15
  Thời trang tái chế 16
  Tiểu đoàn chuột chũi
  Kỉ lục người cao nhất trại
 • Kỉ lục người thấp nhất trại
  Kỉ lục bạn trai nữ tính nhất
  Nhảy dây 1
  Nhảy dây 2
 • Múa hát tập thể
  Cô Thủy
  Trò chơi
  Trò chơi
 • Tiết mục văn nghệ dự thi lớp 13CTXH
  Cặp đôi hoàn cảnh 1
  Cặp đôi hoàn cảnh 2
  Tiết mục văn nghệ dự thi lớp 13CTXH
 • Cặp đôi hoàn cảnh 3