Đội ngũ cán bộ

05-05-2015
Bởi: admin 2483 lượt xem

Ban Chủ nhiệm khoa


TT Họ và Tên Văn bằng Ghi chú
01 Nguyễn Thị Trâm Anh TS CN Khoa
02 Nguyễn Thị Nguyệt ThS PCNK
03 Bùi Văn Vân ThS PCNK, Tổ trưởng tổ CTXH

Các tổ chuyên môn


1. Tổ Tâm lý

TT Họ và Tên Văn bằng Ghi chú
01 Tô Thị Quyên ThS Tổ trưởng BM
02 Nguyễn Thị Trâm Anh   TS CN Khoa
03 Phạm Thị Mơ ThS  
04 Lê Thị Phi                     ThS  
05 Bùi Thị Thanh Diệu ThS
06 Hồ Thị Thúy Hằng       NCS NCS – trong nước
07 Nguyễn Thị Phương Trang ThS  
08 Nguyễn Thị Hồng Nhung ThS  
09 Nguyễn Thị Bích Hạnh CN  
10 Đoàn Thị Dạ Ngân CN

2. Tổ Công tác xã hội

TT Họ và Tên Văn bằng Ghi chú
01 Bùi Văn Vân     ThS PCNK, Tổ trưởng tổ CTXH
02 Nguyễn Thị Hằng Phương   TS
03 Bùi Đình Tuân          ThS  
04 Lê Thị Lâm                         ThS
   

3. Tổ Quản lý giáo dục

TT Họ và Tên Văn bằng Ghi chú
01 Lê Quang Sơn         PGS.TS  
02 Trần Xuân Bách         TS  
03 Nguyễn Thanh Hòa     TS  
04 Đinh Xuân Lâm           ThS
05 Dương Thị Thu Thủy   ThS

4. Tổ  Giáo dục

TT Họ và Tên Văn bằng Ghi chú
01 Lê Thị Hằng     ThS CN BM
02 Lê Thị Kim Thu ThS  
03 Nguyễn Thị Nguyệt ThS  
04 Hoàng Thế Hải NCS
05 Lê Thị Duyên ThS
06 Lê Thị Hiền ThS

5. Tổ  Giáo dục giới tính

TT Họ và Tên Văn bằng Ghi chú
01 Nguyễn Tấn Lê PGS.TS CN BM
02 Tô Thị Quyên ThS  
03 Nguyễn Thị Nguyệt ThS  
04 Nguyễn Công Thùy Trâm ThS
05 Bùi Văn Vân ThS
06 Bùi Đình Tuân ThS

Thư ký, giáo vụ khoa


TT Họ và Tên Văn bằng Ghi chú
01 Đoàn Thị Dạ Ngân CN  Chuyên viên

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC