Đội ngũ cán bộ

05-05-2015
Bởi: admin 7057 lượt xem

Ban Chủ nhiệm khoa


TT Họ và Tên Văn bằng Ghi chú
01 Nguyễn Thị Trâm Anh TS CN Khoa
02 Lê Mỹ Dung
TS PCNK
03 Bùi Văn Vân ThS PCN Khoa, Bí thư Chi bộ

Các tổ chuyên môn


1. Tổ Tâm lý

TT Họ và Tên Văn bằng Ghi chú
01 Bùi Thị Thanh Diệu ThS Tổ trưởng BM
02 Nguyễn Thị Trâm Anh   TS CN Khoa
03 Lê Mỹ Dung  TS  PCN KHoa
04 Hoàng Thế Hải TS
05 Hồ Thị Thúy Hằng  TS
06 Nguyễn Thị Phương Trang ThS
07 Nguyễn Thị Hồng Nhung ThS
08 Nguyễn Thị Bích Hạnh ThS

2. Tổ Công tác xã hội

TT Họ và Tên Văn bằng Ghi chú
01 Nguyễn Thị Hằng Phương TS Tổ trưởng tổ CTXH
02 Bùi Đình Tuân ThS
03 Hà Văn Hoàng TS  
04 Lê Thị Lâm ThS
05  Trịnh Thị Nguyệt  ThS
06  Phạm Thị Kiều Duyên  ThS

3. Tổ Quản lý giáo dục

TT Họ và Tên Văn bằng Ghi chú
01 Lê Quang Sơn PGS.TS  
02 Trần Xuân Bách TS  CN BM
03 Nguyễn Thanh Hòa TS  
04 Đinh Xuân Lâm           ThS

4. Tổ  Giáo dục

TT Họ và Tên Văn bằng Ghi chú
01 Lê Thị Duyên ThS CN BM
02 Lê Thị Hằng ThS  
03 Bùi Văn Vân ThS  
04 Lê Thị Hiền TS

5. Tổ  Giáo dục giới tính

TT Họ và Tên Văn bằng Ghi chú
01 Nguyễn Tấn Lê PGS.TS CN BM
02 Nguyễn Công Thùy Trâm ThS
03 Bùi Văn Vân ThS
04 Bùi Đình Tuân ThS

Thư ký, giáo vụ khoa


TT Họ và Tên Văn bằng Ghi chú
01 Huỳnh Thị Cẩm Lai CN  Chuyên viên