Sơ đồ tổ chức

05-05-2015
Bởi: admin 642 lượt xem

Sơ đồ tổ chức

Đội ngũ cán bộ giảng dạy và nhân viên của khoa Tâm lý – Giáo dục bao gồm:

1. TS. Nguyễn Thị Trâm Anh – Chủ nhiệm khoa

2. ThS. Bùi Văn Vân – Phó chủ nhiệm khoa

……

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC