BẢO VỆ THÀNH CÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ TÂM LÝ HỌC KHOÁ 35+36

05-07-2020
Bởi: khoatlgd 795 lượt xem

Ngày 27/6/2020, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Đà Nẵng đã tổ chức bảo vệ Luận văn Thạc sĩ K35+36 (gồm 08 học viên), ngành Tâm lý học. Tham dự lễ bảo vệ, có đại diện của Phòng Đào tạo, lãnh đạo Khoa Tâm lý – Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Đà Nẵng, các nhà khoa học có chuyên môn sâu trong và ngoài Đại học Đà Nẵng cùng học viên cao học toàn Khoa, sinh viên, người thân của học viên bảo vệ Luận văn.

 Các thành viên Hội đồng và học viên

           Đây là khoá đào tạo Cao học đầu tiên của ngành Tâm lý học, theo định hướng Tâm lý học đường củaTrường Trường Đại học Sư phạm – ĐH Đà Nẵng. Theo đánh giá của các thành viên Hội đồng, các học đã lựa chọn vấn đề nghiên cứu mang tính cấp thiết của xã hội, có ý nghĩa về lý thuyết và thực tiễn. Nhìn chung, các đề tài được đánh gia chất lượng tốt, có thể ứng dụng sâu rộng trong thực tiễn khi mà những vấn đề của đời sống tâm thần con người đang được quan tâm.

Hội đồng đánh giá Luận văn thạc sĩ

          Các học viên đã rất tự tin khi báo cáo kết quả nghiên cứu mình đồng thời trả lời câu hỏi của thành viên hội đồng họp lý, khoa học. Điều này chứng tỏ, học viên đã nắm bắt được vấn đề nghiên cứu hết sức sâu sắc, đồng thời thể hiện tích luỹ hệ thống kiến thức khoa học tâm lý trong quá trình đào tạo.

Học viên báo cáo luận văn và trả lời câu hỏi của Hội đồng

         Các học viên đã bảo vệ thành công và được Hội đồng đánh giá Luận văn công nhận 8/8 học viên đủ điều kiện phong học vị Thạc sĩ Tâm lý học