Thông báo: Kết quả xét tuyển Vòng 1 và kế hoạch triệu tập ứng viên tham dự xét tuyển Vòng 2 kì tuyển dụng viên chức đợt 2, năm học 2020 – 2021

30-08-2021
Bởi: khoatlgd 64 lượt xem

Thực hiện kế hoạch công tác của Nhà trường về việc tuyển dụng viên chức đợt 2 năm học 2020 – 2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng thông báo với một số nội dung sau: