QUY ĐỊNH HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

27-09-2021
Bởi: khoatlgd 282 lượt xem

Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng ban hành Quyết định 153/QĐ-ĐHSP ngày 21/9/2021 quy định Hoạt động sinh viên nghiên cứu Khoa học.

Theo đó, tất cả nhóm, sinh viên nghiên cứu Khoa học báo cáo xếp loại Đạt cấp Khoa được cấp Giấy chứng nhận của Nhà trường và hỗ trợ 1000.000đ/đề tài. Mặt khác, sinh viên và giảng viên hướng dẫn có sinh viên đạt giải cấp Khoa, các cấp được tặng Giấy khen, tiền thưởng.

Quy định áp dụng từ năm học 2021-2022

Chi tiết sinh viên xem ở các hình đính kèm