THÔNG TIN TUYỂN DỤNG- NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI

25-10-2021
Bởi: khoatlgd 295 lượt xem

  1. Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang thông báo thi tuyển công chức năm 2021 với 2 chỉ tiêu yêu cầu tốt nghiệp công tác xã hội, làm việc tại vị trí: Phòng người có công; Phòng bảo trợ xã hội trẻ em, Bình đẳng giới và tệ nạn xã hội.
    Thông tin chi tiết: https://snv.kiengiang.gov.vn/trang/TinTuc/133/1700/Tuyen-dung-cong-chuc-nam-2021.html
  2. Cần tuyển 01 cử nhân Công tác xã hội  làm việc tại Trung tâm Y tế huyện Cần Giuộc, Long An

    Thông tin chi tiết: https://syt.longan.gov.vn/PublishingImages/Lists/TinTucSuKien/tatca/1663_TB-TTYT_13-10-2021_5%20-THONG%20BAO%20TUYEN%20DUNG%20VIEN%20CHUC%202021.signed.pdf

  3. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Phước tuyển dụng viên chức năm 2021 với 3 chỉ tiêu tốt nghiệp Công tác xã hội.

    Thông tin chi tiết: http://sldtbxh.binhphuoc.gov.vn/

  4. Sở Y tế tỉnh Đắc Lắk tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021 các đơn vị sự nghiệp” với 07 chỉ tiêu tốt nghiệp công tác xã hội. Thông tin chit tiết: http://yte.daklak.gov.vn/ASPX/TinTuc_ChiTiet.aspx?iDV=1&id=86446