THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN GIẤY KHEN VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2021-2022

18-08-2022
Bởi: khoatlgd 302 lượt xem

Khoa Tâm lý – Giáo dục thông báo cho các nhóm đề tài của sinh viên thực hiện nghiên cứu khoa học năm học 2021-2022 đến nhận giấy khen, giấy chứng nhận, cụ thể như sau:
Thời gian: Từ 08 giờ 00 đến 16 giờ 30 từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 8 năm 2022.
Địa điểm: Văn phòng Khoa Tâm lý – Giáo dục (Nhà B2, phòng 305).
Gặp thầy Hoàng hoặc cô Lai.
                                                 Số điện thoại: thầy Hoàng: 0987377512.
Đề nghị sinh viên liên hệ để nhận. Mọi sự chậm trễ, Khoa không chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Trân trọng./.