THÔNG BÁO

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2021-2022

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2021-2022

Đăng ngày: 27-04-2022 Bởi: khoatlgd Lượt xem: 126 lượt xem

Căn cứ Thông báo số 391/TB-ĐHSP ngày 25/4/2022 của Trường ĐHSP-ĐHĐN, Khoa Tâm lý trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2021-2022 như sau:   1) Sinh viên nộp sản phẩm NCKH, bao gồm: 05 báo cáo toàn văn; 05 báo cáo tóm tắt (có […]

Xem thêm

Tin tức - Sự kiện

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2021-2022

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2021-2022

Đăng ngày: 27-04-2022 Bởi: khoatlgd Lượt xem: 126 lượt xem

Căn cứ Thông báo số 391/TB-ĐHSP ngày 25/4/2022 của Trường ĐHSP-ĐHĐN, Khoa Tâm lý trân trọng thông báo kế hoạch tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2021-2022 như sau:   1) Sinh viên nộp sản phẩm NCKH, bao gồm: 05 báo cáo toàn văn; 05 báo cáo tóm tắt (có […]

Xem thêm

Tuyển dụng

Trung Tâm Phát Triển Giáo Dục, Hỗ Trợ Tâm Lý Và Can Thiệp Sớm Sắc Cầu Vồng tuyển dụng

Đăng ngày: 22-03-2022 Bởi: khoatlgd Lượt xem: 74 lượt xem

Trung Tâm Phát Triển Giáo Dục, Hỗ Trợ Tâm Lý Và Can Thiệp Sớm Sắc Cầu Vồng thông báo tuyển dụng: – Vị trí: Giáo viên can thiệp trẻ rối loạn phát triển (Chậm phát triển, Chậm nói, Tự kỷ…) – Trình độ: tốt nghiệp chuyên ngành: Giáo dục đặc biệt, Tâm lý học, Giáo […]

Xem thêm