THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THỜI HẠN NỘP ĐỀ XUẤT NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM HỌC 2020-2021

06-10-2020
Bởi: khoatlgd Có: Bình luận

Căn cứ Thông báo số 808/TB-ĐHSP ngày 21/9/2020 của Trường ĐHSP – ĐH Đà Nẵng về việc đăng kí đề tài sinh viên NCKH năm học 2020-2021. Căn cứ Thông báo số 1 của Khoa Tâm lý – Giáo dục về kế hoạch tổ chức Hội nghị sinh viên NCKH năm học 2020-2021. Nay Khoa trân trọng thông báo đến toàn thể giảng viên, người hướng dẫn khoa học, sinh viên việc điều chỉnh nộp đề xuất đề tài SNCKH như... 

HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2019-2020

05-07-2020
Bởi: khoatlgd Có: Bình luận

Nghiên cứu khoa học là một trong những trụ cột quan trọng trong giáo dục và đào tạo ở trường Đại học, đặc biệt là hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên. Trên cơ sở kiến thức đã học, những kĩ năng, phương pháp được vận dụng, thông qua hoạt động này, sinh viên trở thành những “nhà nghiên cứu” để tìm hiểu sâu hơn vấn đề nghiên cứu mà mình quan tâm, giải quyết một vấn... 

HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN

10-06-2020
Bởi: khoatlgd Có: Bình luận

      ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG                                                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM       TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc         HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY  CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU... 

Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2017-2018

08-05-2018
Bởi: khoatlgd Có: Bình luận

Chiều ngày 04/05/2018, khoa Tâm lý – Giáo dục đã tổ chức thành công Hội nghị nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên năm học 2017-2018. Dưới góc nhìn của các nhà khoa học trẻ Tâm lý học và Công tác xã hội, những vấn đề thiết thân của đời sống xã hội và loài người được mổ xẻ một cách minh triết và hợp lý. Qua lăng kính của các nhà khoa học trẻ, lý thuyết khoa học không còn khô cứng... 

Hội nghị: Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2016

29-04-2016
Bởi: admin Có: Bình luận

Sáng ngày 28/4/2016, tại phòng hội thảo nhà A trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN, Khoa Tâm lý – giáo dục đã tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2016. Tham gia hội nghị có tổng số 24 sinh viên,  10 đề tài thuộc 2 lĩnh vực đào tạo là Tâm lý học và Công tác xã hội. Một sinh viên ngành Công tác xã hội trình bày bài Nghiên cứu khoa học Tham dự Hội nghị có sự hiện hiện của... 

Từ khóa: , , ,