HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN

10-06-2020
Bởi: khoatlgd Có: Bình luận

      ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG                                                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM       TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM                                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc         HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY  CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU... 

Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2017-2018

08-05-2018
Bởi: khoatlgd Có: Bình luận

Chiều ngày 04/05/2018, khoa Tâm lý – Giáo dục đã tổ chức thành công Hội nghị nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên năm học 2017-2018. Dưới góc nhìn của các nhà khoa học trẻ Tâm lý học và Công tác xã hội, những vấn đề thiết thân của đời sống xã hội và loài người được mổ xẻ một cách minh triết và hợp lý. Qua lăng kính của các nhà khoa học trẻ, lý thuyết khoa học không còn khô cứng... 

Hội nghị: Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2016

29-04-2016
Bởi: admin Có: Bình luận

Sáng ngày 28/4/2016, tại phòng hội thảo nhà A trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN, Khoa Tâm lý – giáo dục đã tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2016. Tham gia hội nghị có tổng số 24 sinh viên,  10 đề tài thuộc 2 lĩnh vực đào tạo là Tâm lý học và Công tác xã hội. Một sinh viên ngành Công tác xã hội trình bày bài Nghiên cứu khoa học Tham dự Hội nghị có sự hiện hiện của... 

Từ khóa: , , ,

HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY BÁO CÁO SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

30-03-2016
Bởi: admin Có: Bình luận

HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY BÁO CÁO SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (Kèm theo công văn số: 1067/ĐHĐN-KH, ngày 09 tháng 03 năm 2010 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng) YÊU CẦU HÌNH THỨC 1.1. Định dạng Văn bản             Toàn bộ nội dung Báo cáo SVNCKH bắt buộc sử dụng font chữ  Times New Roman, cỡ chữ 12 của hệ soạn thảo WinWord (*.doc, *.docx); mật độ chữ bình thường, không được nén hoặc kéo dãn... 

Từ khóa: , ,