THÔNG BÁO HỘI NGHỊ SINH VIÊN KHOA HỌC NĂM HỌC 2021-2022

27-08-2021
Bởi: khoatlgd Có: Bình luận

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA TÂM LÝ – GIÁO DỤC                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                    Số: 01/TB-TLGD Đà Nẵng, ngày 25 tháng 8 năm 2021 THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP KHOA NĂM HỌC 2021-2022 Mẫu đề xuất và đề cương: DE... 

HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY BÁO CÁO SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

30-03-2016
Bởi: admin Có: Bình luận

HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY BÁO CÁO SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (Kèm theo công văn số: 1067/ĐHĐN-KH, ngày 09 tháng 03 năm 2010 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng) YÊU CẦU HÌNH THỨC 1.1. Định dạng Văn bản             Toàn bộ nội dung Báo cáo SVNCKH bắt buộc sử dụng font chữ  Times New Roman, cỡ chữ 12 của hệ soạn thảo WinWord (*.doc, *.docx); mật độ chữ bình thường, không được nén hoặc kéo dãn... 

Từ khóa: , ,