THÔNG BÁO THU HỌC PHÍ HỆ ĐẠI HỌC, CHÍNH QUY, HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2021-2022

20-09-2021
Bởi: khoatlgd Có: Bình luận

Nhà trường Thông báo thu học phí Học kỳ 1, năm học 2021-2022 nhưu sau: Sinh viên xem tại đây THONG BAO THU HOC PHI KY I NAM HOC 2021-2022

Thông báo tổ chức đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh đầu ra dành cho học viên cao học – đợt 2 năm 2021

05-09-2021
Bởi: khoatlgd Có: Bình luận

Đại học Đà Nẵng tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam dành cho học viên cao học với các thông tin sau: 1. Thời hạn đăng ký dự thi: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 17/9/2021 2. Thời gian thi (Dự kiến): Ngày 03/10/2021 (Chủ nhật). Học  viên  xem  chi  tiết  tại  đây: http://ts.udn.vn/SDH/Thacsi/THsTBaots/7506  

BỘ GIÁO TRÌNH VỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI

03-09-2021
Bởi: khoatlgd Có: Bình luận

Sinh viên có thể tham khảo, tải trọn bộ Giáo trình Công tác xã hội tại đây: https://phhvpnvn.edu.vn/2020/02/17/bo-giao-trinh-mon-cong-tac-xa-hoi/

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ TIỂU LUẬN TỔNG QUAN VÀ CHUYÊN ĐỀ TIẾN SĨ CHO NGHIÊN CỨU SINH THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN

28-08-2021
Bởi: khoatlgd Có: Bình luận

NGHIÊN CỨU SINH XEM TẠI ĐÂY: https://daotao.ued.udn.vn/quy-dinh-ve-viec-to-chuc-danh-gia-tieu-luan-tong-quan-va-chuyen-de-tien-si-cho-nghien-cuu-sinh-theo-hinh-thuc-truc-tuyen/

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2021-2022 TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, THẠC SĨ

28-08-2021
Bởi: khoatlgd Có: Bình luận