QUY ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ TIỂU LUẬN TỔNG QUAN VÀ CHUYÊN ĐỀ TIẾN SĨ CHO NGHIÊN CỨU SINH THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN

28-08-2021
Bởi: khoatlgd Có: Bình luận

NGHIÊN CỨU SINH XEM TẠI ĐÂY: https://daotao.ued.udn.vn/quy-dinh-ve-viec-to-chuc-danh-gia-tieu-luan-tong-quan-va-chuyen-de-tien-si-cho-nghien-cuu-sinh-theo-hinh-thuc-truc-tuyen/

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2021-2022 TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, THẠC SĨ

28-08-2021
Bởi: khoatlgd Có: Bình luận

WEBSITES TÀI LIỆU NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI

27-08-2021
Bởi: khoatlgd Có: Bình luận

1. Các học phần nói chung: https://congtacxahoi.com.vn/ 2. Học phần: Xã hội học đại cương: 1) http://vsa.net.vn/; 2) https://www.asanet.org/ 3. Học phần: Chính sách xã hội và An sinh xã hội 1) http://www.molisa.gov.vn/Pages/TrangChu.aspx 2) https://www.ilo.org/hanoi/Areasofwork/social-security/lang–en/index.htm 3) https://drive.google.com/file/d/0B2e2nhLryJ-_U0Frd3RrdHktUWc/view?resourcekey=0-oDq4hok_7NgIxgnsmpGryQ 4. Học phần: Giới và Phát triển 1) http://ifgs.vass.gov.vn/journal/Tap-chi-Nghien-cuu-Gia-dinh-va-Gioi–ban-tieng-Viet-.html 2) https://www.genderanddevelopment.org/ 5.... 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI 2021

15-08-2021
Bởi: khoatlgd Có: Bình luận

CTXH.Bản đặc tả chương trình đào tạo CTXH.Đề cương học phần

Thông báo về lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp ngành Tâm lý học, khóa 2021-2021

09-05-2021
Bởi: khoatlgd Có: Bình luận

Trân trọng kính thông báo đến quý Thầy Cô và các bạn sinh viên về buổi lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp của sinh viên ngành Tâm lý học khóa 2017-2021 Thời gian: 7h30, ngày 10/5/2021 Hình thức: online Link: https://meet.google.com/hwo-eprh-sev? fbclid=IwAR3T8BqzzsPt__DyqPpp8lX6z5q3Huq7LjUrGdRG-v0mDE75hi_oZShZttU Kính mời quý Thầy Cô và các bạn sinh viên quan tâm có thể tham dự tại đường link đính kèm Trân trọng.