Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Tâm lý học

07-12-2020
Bởi: khoatlgd Có: Bình luận

BẢN SAR-TLH

Chương trình và kế hoạch đào tạo ngành Tâm lý học chất lượng cao khóa 2020

22-10-2020
Bởi: khoatlgd Có: Bình luận

Chương trình và kế hoạch đào tạo ngành Tâm lý học khóa 2020

22-10-2020
Bởi: khoatlgd Có: Bình luận

Chương trình và kế hoạch đào tạo ngành Công tác xã hội khóa 2020

22-10-2020
Bởi: khoatlgd Có: Bình luận

BẢO VỆ THÀNH CÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ TÂM LÝ HỌC KHOÁ 35+36

05-07-2020
Bởi: khoatlgd Có: Bình luận

Ngày 27/6/2020, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Đà Nẵng đã tổ chức bảo vệ Luận văn Thạc sĩ K35+36 (gồm 08 học viên), ngành Tâm lý học. Tham dự lễ bảo vệ, có đại diện của Phòng Đào tạo, lãnh đạo Khoa Tâm lý – Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Đà Nẵng, các nhà khoa học có chuyên môn sâu trong và ngoài Đại học Đà Nẵng cùng học viên cao học toàn Khoa, sinh viên, người thân của...