Thông báo điều chỉnh lịch thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020 – Khóa 41

02-06-2020
Bởi: khoatlgd Có: Bình luận

http://ts.udn.vn/SDH/Thacsi/THsTBaots/4220

Thông báo đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh đối với học viên cao học đợt 1 năm 2020

10-02-2020
Bởi: khoatlgd Có: Bình luận

Bản đặc tả chương trình đào tạo ngành Tâm lý học

02-08-2019
Bởi: khoatlgd Có: Bình luận

Bản đặc tả CTĐT

Chương trình và kế hoạch đào tạo ngành Tâm lý học chất lượng cao khóa 2019

02-08-2019
Bởi: khoatlgd Có: Bình luận

Chương trình và kế hoạch đào tạo ngành Công tác xã hội khóa 2019

02-08-2019
Bởi: khoatlgd Có: Bình luận