KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2021-2022 TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, THẠC SĨ

28-08-2021
Bởi: khoatlgd Có: Bình luận

Thông báo về lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp ngành Tâm lý học, khóa 2021-2021

09-05-2021
Bởi: khoatlgd Có: Bình luận

Trân trọng kính thông báo đến quý Thầy Cô và các bạn sinh viên về buổi lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp của sinh viên ngành Tâm lý học khóa 2017-2021 Thời gian: 7h30, ngày 10/5/2021 Hình thức: online Link: https://meet.google.com/hwo-eprh-sev? fbclid=IwAR3T8BqzzsPt__DyqPpp8lX6z5q3Huq7LjUrGdRG-v0mDE75hi_oZShZttU Kính mời quý Thầy Cô và các bạn sinh viên quan tâm có thể tham dự tại đường link đính kèm Trân trọng.

Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo ngành Tâm lý học

07-12-2020
Bởi: khoatlgd Có: Bình luận

BẢN SAR-TLH

Chương trình và kế hoạch đào tạo ngành Tâm lý học chất lượng cao khóa 2020

22-10-2020
Bởi: khoatlgd Có: Bình luận

Chương trình và kế hoạch đào tạo ngành Tâm lý học khóa 2020

22-10-2020
Bởi: khoatlgd Có: Bình luận