Thông báo về việc nộp khóa luận tốt nghiệp năm học 2014-2015

04-05-2015
Bởi: admin 2912 lượt xem

 

Những sinh viên hiện đang thực hiện khóa luận tốt nghiệp trong năm học 2014-2015 chú ý một số thông báo sau:

1. Sinh viên nộp 2 bản cứng toàn văn báo cáo khóa luận + 1 đĩa CD chứa toàn bộ “báo cáo, mã nguồn, file hướng dẫn sử dụng” về Văn phòng khoa trước 8h00 sáng thứ 2 (ngày 11/5/2015). Lưu ý: Báo cáo cần có đầy đủ chữ ký của sinh viên + GVHD

2. Thời gian tổ chức báo cáo chính thức: Sáng thứ 4 (13/5/2015). Danh sách hội đồng và địa điểm cụ thể Khoa sẽ thông báo sau.

3. Các sinh viên làm khóa luận và lớp trưởng các lớp liên quan chú ý thực hiện việc nộp khóa luận về cho thư viện theo thông báo tại file đính kèm.