Đơn xin rút tín chỉ

04-05-2015
Bởi: admin 2443 lượt xem

Các em sinh viên muốn rút tín chỉ có thể tải mẫu đơn tại file đính kèm, điền đầy đủ thông tin và gửi về phòng Đào tạo để được xem xét rút tín chỉ.