Trường Đại học Văn Lang tuyển dụng giảng viên Tâm lý học, Công tác xã hội.

08-08-2020
Bởi: khoatlgd 830 lượt xem

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 30/8/2020.
Địa điểm nhận hồ sơ: Bộ phận tuyển dụng – Phòng Hành chính & Quản trị Nguồn nhân lực
Thông tin liên hệ:
Email: tuyendung.vlu@vanlanguni.edu.vn
SĐT: (028) 7109 9233
Địa chỉ: Phòng 2.11, Tòa nhà LV, Cơ sở 3, Trường Đại học Văn Lang

Chi tiết xem tại  đây: https://www.vanlanguni.edu.vn/tin-tuc-size-bar/2227-truong-dai-hoc-van-lang-tuyen-dung-nhieu-vi-tri-quan-ly-va-giang-vien-nam-2020 fbclid=IwAR3FkBC0u2P4AkfyJtTdCkkFBvuHyVxX1q8qgIlTgABmPVNuWLak_PoM_Nk