Thông báo tổ chức đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh đầu ra dành cho học viên cao học – đợt 2 năm 2021

05-09-2021
Bởi: khoatlgd 80 lượt xem

Đại học Đà Nẵng tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam dành cho học viên cao học với các thông tin sau:

1. Thời hạn đăng ký dự thi: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 17/9/2021

2. Thời gian thi (Dự kiến): Ngày 03/10/2021 (Chủ nhật).

Học  viên  xem  chi  tiết  tại  đây:

http://ts.udn.vn/SDH/Thacsi/THsTBaots/7506