THÔNG BÁO NHẬN GIẤY KHEN, GIẤY CHỨNG NHẬN SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2020-2021

08-09-2021
Bởi: khoatlgd 306 lượt xem

Khoa tâm lý – Giáo dục trân trọng thông báo Sinh viên nhận Giấy khen, Giấy chứng nhận Sinh viên Nghiên cứu khoa học năm học 2020-2021 như sau:

1) Sinh viên tải file mềm scan tại đây:
GIAY KHEN TRUONG-Thao- Ngoc Dieu
GIAY KHEN KHOA- Thao – Ngoc Dieu
GK_Giang-Hang_Loc
GK-Nhi_Luong
Cam Chau – Thu hien
Dao Dieu
Dieu Huong
GCN_ Thao – Ngoc Dieu
GCN_Giang_Hang_Loc
GCN_Nhi_Luong
Tam-Dung_Uyen
Thuy-Tuong_Thanh
Tu Dieu_Loan_Phuong
2) Sinh viên nhận bản gốc sau khi đến trường và nhận tại TS. Hà Văn Hoàng, Trợ lý KH&SĐH Khoa, ĐT: 0987377512

Trân trọng./.