Thông báo tuyển chọn sinh viên tham gia Chương trình hỗ trợ các lưu học sinh học tập và thực tập tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng

27-09-2021
Bởi: khoatlgd 81 lượt xem

Nhằm tạo điều kiện cho các lưu học sinh của Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng hội nhập tốt hơn trong quá trình học tập và thực tập cũng như thúc đẩy giao lưu và học hỏi lẫn nhau giữa sinh viên Việt Nam và lưu học sinh, Nhà trường tổ chức Chương trình hỗ trợ các lưu học sinh học tập và thực tập tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng như sau:

 

1. Mục đích 

– Tạo cơ hội cho sinh viên tiếp xúc, giao lưu văn hóa với các lưu học sinh.
– Nâng cao năng lực ngoại ngữ cho sinh viên của Trường và năng lực tiếng Việt cho lưu học sinh.

– Thiết lập môi trường học tập năng động và hội nhập.
2. Phương thức hỗ trợ 
– Mỗi sinh viên Việt Nam sẽ hỗ trợ một lưu học sinh của Trường.
– Các sinh viên được chọn sẽ hỗ trợ lưu học sinh về học tập và các vấn đề khác liên quan.
3. Đối tượng và số lượng đăng ký tham gia 
– Sinh viên đang theo học hệ chính quy tại Trường.
– Không giới hạn số lượng đăng ký.
4. Quyền lợi của sinh viên tham gia 
– Được cấp giấy chứng nhận tham gia Chương trình vào cuối năm học.
– Có cơ hội giao lưu và học tập với lưu học sinh.
5. Thời hạn và cách thức đăng kí 
– Thời hạn đăng ký: Trước 17h ngày 30/9/2021.

– Cách thức đăng ký: Sinh viên đăng kí online theo link:  https://docs.google.com/forms

NGUỒN: UED