THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIA HẠN ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2021-2022

28-09-2021
Bởi: khoatlgd 234 lượt xem

Căn cứ Thông báo số 970/TB-ĐHSP ngày 22/9/2021 về việc đăng ký đề tài NCKH của sinh viên năm học 2021-2022 của Nhà trường, Khoa Tâm lý – Giáo dục trân trọng thông báo thời gian gian hạn đăng ký đề tài sinh viên NCKH của Khoa như sau:

  • Sinh viên/ nhóm sinh viên nộp đề xuất đề cương theo mẫu này: NCKH SV 02. Mẫu Ds đăng ký ĐT Sv NCKH
  • Đề xuất gửi cho TS. Hà Văn Hoàng, Trợ lý Khoa học và Sau đại học của Khoa qua e-mail: hvhoang@ued.udn.vn
  • Thời hạn đăng ký: trước 17h00 ngày 05/10/2021

Trân trọng./.