THÔNG BÁO THU HỌC PHÍ SAU ĐẠI HỌC HỌC KỲ 1/2021-2021

30-09-2021
Bởi: khoatlgd 592 lượt xem

Căn cứ Thông báo của Nhà trường về mức thu học phí Sau đại học, Khoa Tâm lý – Giáo dục trân trọng thông báo mức thu học phí theo quy định của nhà trường như sau:

Kính đề nghị Quý anh, chị học viên, nghiên cứu sinh căn cứ Thông báo để nộp theo đúng quy định và thời hạn.

Trân trọng./.