CHUYÊN GIA NHẬT BẢN TẬP HUẤN “PHƯƠNG PHÁP CAN THIỆP CHO TRẺ RỐI LOẠN PHÁT TRIỂN – TASUC METHOD”

24-08-2022
Bởi: khoatlgd 218 lượt xem
Trong 2 ngày 24-25/8/2022, Khoa Tâm lý – Giáo dục trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng phối hợp cùng các chuyên gia Nhật Bản tổ chức Seminar tập huấn “Phương pháp can thiệp cho trẻ rối loạn phát triển – TASUC METHOD”.
Với phương pháp TASUC – giáo dục trị liệu, các chuyên gia Nhật Bản đã cung cấp những kiến thức, kỹ năng về trị liệu cho trẻ rối loạn phát triển trên cơ sở chú ý vào những điểm mạnh của thân chủ, từ đó giúp trẻ tăng cường các chức năng tâm sinh lý và phát triển bình thường.
Đồng thời, các chuyên gia Nhật Bản đã thực hiện các bài thực hành cho giảng viên, giáo viên thành phố Đà Nẵng (các cơ sở giáo dục hoà nhập, giáo dục đặc biệt), học viên cao học, sinh viên trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng về cách thức, kỹ thuật, phương pháp, hình thức đánh giá, can thiệp cho trẻ rối loạn phát triển.
Đây cũng là một trong những chương trình có ý nghĩa trong việc nâng cao hiểu biết, năng lực thực hành cho những người đang thực hiện công tác can thiệp cho trẻ khuyết tật nói chung và trẻ rối loạn phát triển nói riêng.
Một số hình ảnh tập huấn