THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CỦA SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TP HỒ CHÍ MINH

09-10-2022
Bởi: khoatlgd 341 lượt xem

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP. HCM tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 383 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 04/10/2022 đến hết ngày 03/11/2022

– Địa điểm: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP. HCM

Trong đó có nhiều chỉ tiêu dành cho người tốt nghiệp ngành Công tác xã hội, Tâm lý học.

Chi tiết xem ở đường link dưới đây:

https://tuyencongchuc.vn/thong-bao/so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-tp-hcm-tuyen-dung-vien-chuc-nam-2022/