Thông báo về lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp ngành Tâm lý học, khóa 2021-2021

09-05-2021
Bởi: khoatlgd 499 lượt xem
Trân trọng kính thông báo đến quý Thầy Cô và các bạn sinh viên về buổi lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp của sinh viên ngành Tâm lý học khóa 2017-2021
Thời gian: 7h30, ngày 10/5/2021
Hình thức: online
fbclid=IwAR3T8BqzzsPt__DyqPpp8lX6z5q3Huq7LjUrGdRG-v0mDE75hi_oZShZttU
Kính mời quý Thầy Cô và các bạn sinh viên quan tâm có thể tham dự tại đường link đính kèm
Trân trọng.