THÔNG BÁO Về các chương trình học tập và học bổng tại Đại học Sư phạm Quốc lập Đài Loan (NTNU)

16-02-2023
Bởi: khoatlgd 108 lượt xem

THÔNG BÁO
Về các chương trình học tập và học bổng tại Đại học Sư phạm Quốc lập Đài Loan (NTNU)

* Sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh xem tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1LNEfYhmhQ53V59Fb9xvkNkOeF9CR-OaG?usp=sharing
Thông tin đăng ký học tại Website: https://bds.oia.ntnu.edu.tw/bds/apply
Thời gian đăng ký cho Học kỳ Mùa thu 2023: 13/02 – 15/03/2023.

*Các loại chương trình:
– Khóa học: sinh viên có thể tham gia các khóa học chuyên ngành (tiếng Anh hoặc tiếng Trung) và các khóa học tiếng Trung trong học kỳ mùa Thu hoặc trong 1 năm học (2 học kỳ).
-Tham quan Phòng thí nghiệm Mùa hè: sinh viên có thể tham gia vào các dự án nghiên cứu của các giáo sư CGU trong phòng thí nghiệm của họ vào mùa hè năm 2023 (thời lượng của chuyến thăm có thể được thương lượng với giáo sư chủ trì).

Tờ thông tin, danh sách khóa học và danh sách dự án nghiên cứu:
– CGU fact sheet
– Danh sách khóa học chính thức cho mùa Thu năm 2023 sẽ có tại đây here sau ngày 22 tháng 5 năm 2023. Hầu hết các khóa học đều giống với mùa Thu năm 2022 (chỉ có một vài cập nhật thêm), vui lòng tham khảo 2022 English-taught course list.
– Năm nay, CGU bắt đầu chấp nhận trao đổi cho các chuyến thăm Phòng thí nghiệm mùa hè (thực tập), vui lòng tham khảo danh sách dự án cho các giáo sư CGU tại project list.

Sinh viên đăng kí tham gia Chương trình điền thông tin tại đây application form and send all the required documents. Các Khoa lập danh sách sinh viên đăng kí theo mẫu here và gửi về Phòng KH&HTQT trước ngày 25/2/2023.

Trân trọng!